İşverenlerimize; restorasyon, tasarım, mühendislik, projelendirme, danışmanlık, proje yönetimi ve 3D lazer tarama hizmetleri sunuyor; tam destek ilkesiyle tüm süreçlerde hem teknik hem stratejik çözüm ortaklıkları kurarak çalışıyoruz.

Sektörde farklılaşan ve öne çıkan konumumuzla risk azaltıcı faktörlere odaklanıyor, global standartlardaki çözüm anlayışımızla işverenlerimize entegre hizmetler sunuyoruz.

İşverenlerimize, genç ve dinamik tasarım ekibimiz ve deneyimli yönetici kadromuzla projelerinin yaşam döngüsü boyunca hizmet veriyoruz.

Güçlü teknik altyapımız ve geniş sektör deneyimimiz ile özelleştirilmiş çözümler sunarak inovatif fikirlerimizi hayata geçiriyoruz.

Restorasyon ve Koruma

Zan Mimarlık / Restorasyon olarak, tarihi yapıların kimliklerini kaybetmeden gelecek nesillere ulaşmasının en önemli koşulu olarak, günümüz konfor şartlarını, tarihsel kimliğini bozmadan yapıya adapte etmeyi başarmaktan geçtiğini düşünmekteyiz. Restorasyon çalışmalarında, tarihi yapıların kimliklerinin korunması en temel amacımızdır. Yapının uzun süre hizmet verecek şekilde tasarlanması buna bağlı olarak uygulamaların  mimari ve statik açıdan uyumun gözetilerek yapılması esastır.

Eski eser yapıların restore edilebilmesi için 3 farklı,fakat birbiri ile bağlantılı proje hazırlanmaktadır. Bunlar rölöve,restitüsyon ve restorasyon projeleridir. Rölöve,eski eser yapınızın bugünkü durumunu detaylı olarak çizdiğimiz  belge niteliğinde bir çizimdir. Restitüsyon binanızın ilk yapıldığı zamanki durumunu gösterirken, restorasyon projesi ise nasıl bir bina yapacağımızı,yani binanızın gelecekte nasıl olacağını gösterir.

3D Lazer Tarama

Zan Mimarlık / Restorasyon; mimari ölçümlerde ve kültürel miras kayıtlarında rölöve projeleri için gerekli olan yüksek geometrik doğruluklu yoğun nokta bulutu ve ayrıca ortoimage (nokta bulutu ile eşleşmiş ölçekli fotoğraf) görüntülerinin oluşturulması konusunda uzman ekibiyle hizmet ve çözüm sunmaktadır.

Bu bağlamda;

    • Bina cephe ölçümleri
    • Sokak silüeti taramaları
    • Arkeolojik alanların hassas ölçümü
    • CAD Çizimine hazır renkli ortoimage üretimi
    • Anıt eser ve sivil mimari eserlerin rölöve projeleri
    • Dış cephe giydirme projeleri
    • İnşaat projeleri, maden sahaları, taş ocakları, döküm alanları, çöp atım sahaları
    • Endüstriyel alanlar, fabrika iç mekanları
    • Tersine mühendislik (Objeden proje üretme)
    • Kale, sur, su kemeri gibi taş yapıların rölöve projelerinde hizmet verilmektedir.

Mühendislik ve Tasarım

Mühendislik ve tasarım projeleri, birden fazla alanın entegre ve özverili bir şekilde çalışmasını gerektirir. Statik, mimari, elektrik ve mekanik tasarım gibi farklı alanlarda uzmanlıklar gerektiren ve çeşitli sektörlerde yürütülen projelerimizde tecrübeli mühendislerimiz, uzmanlarımız ve danışmanlarımızla tüm proje disiplinleri arasında başarılı bir entegrasyon süreci yürütüyoruz.

İnşaat ve Proje Yönetimi

Proje yönetimi, gerçekleştirilmesi planlanan programların zaman, mekan ve finansal kaynakların etkin bir şekilde kullanılarak yürütülmesi ilkesine dayanır. Sigma olarak proje yönetiminin farklı aşamalarında işverenlerimizin stratejik çözüm ortağı olmamızın yanı sıra proje tamamlandıktan sonra da tam destek vererek sürdürebilir bir hizmet politikası sunuyoruz.

Danışmanlık

İnşaat ve yapı sektöründe danışmanlık vermek için 15 yılı aşkın tecrübemizi alanında uzman profesyonellerle çalışarak ortaya koyuyor; işverenlerimizin proje risklerini asgari seviyeye indirerek marka değerlerini en yüksek seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. İşverenlerimize global standartlardaki kalite anlayışımızla projelerinin yaşam döngüsü boyunca bütünleşik bir hizmet deneyimi yaşatıyoruz.