Büyüklüğü ya da fiziksel durumu fark etmeksizin her tür yapıyı 3D lazer tarayıcı ve optik ölçümleme sistemlerimiz ile bilgisayar ortamına aktararak nokta bulutu, orthophoto ya da dwg formatında teslim ediyoruz.

3D Laser Tarama Nedir?

3D Lazer Tarama veya LIDAR, 3 boyutlu veri toplamak için bir yüzey üzerine yansıtıcı kullanmadan lazer ışını gönderme işlemidir. Yüzey verisi, 3B noktaları kaydeden lazer tarayıcıya monte edilmiş bir kamera sensörü tarafından yakalanır. Toplanan 3B ölçüm noktaları, incelenen yüzeyi temsil eden bir nokta bulutu oluşturmak için bir araya getirilir.

Nokta bulutları, sinyal yoğunluğu geri dönüşüne bağlı olarak farklı renklerde görülebilir veya dijital bir kameradan gerçek renkte görüntülenebilir. Bu teknik, erişilemeyen yüzeylerin veya karmaşık geometrik detayların hızlı bir şekilde incelenmesi için bir çözüm sağlar. Veriler, sitenizin ızgarasına 3D olarak bağlanabilir ve topoğrafik haritalar, yükseltiler ve bölümler ile sorunsuz bir şekilde eşleştirilebilir.

3D Lazer Taramanın Avantajları Nelerdir?

Laser tarama varsayımların, genellemelerin, yorumlamada hataların, orijinal veri setinin tekrar tekrar incelenebilmesi ile  sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur.

Tasarruf Avantajı:

 • Veri hataları nedeniyle takrar sahada ölçüm yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırır.
 • Erişim süresinin kısıtlı olduğu hızlı ölçümün zorunluğu hallerde(örneğin demiryolu, zehirli atıklarla kirlenmiş alanlar, otoyollar, vb.)
 • Yüksek hassasiyet gerektiren işlerde yüksek doğruluk sağlar
 • Kısa sürede ölçümlerin tamamlanması ve problemlerin çözülmesi
 • Projelendirme alanının sahada yeniden ölçüm yapmadan genişletilebilmesi
 • Reflektörsüz çalışma avantajı ile ölçüm yapılacak noktalara erişim problemlerinin elimine edilmesi
 • Toplanan verilere istenilen zaman erişim kolaylığı

Veri Kontrolü Avantajı:

 • Verilerin anlık olarak değerlendirilebilmesi ve izlenebilmesi
 • Geleneksel ölçüm yöntemlerine göre yüksek yoğunluklu veri toplama yeteneği
 • Raporlar ve sunumlar için yüksek kaliteli görüntüler, animasyonlar ve görselleştirmeler oluşturulabilir.

3D Laser Tarama Kullanım Alanları Nelerdir?

Zan Mimarlık / Restorasyon; mimari ölçümlerde ve kültürel miras kayıtlarında rölöve projeleri için gerekli olan yüksek geometrik doğruluklu yoğun nokta bulutu ve ayrıca ortoimage (nokta bulutu ile eşleşmiş ölçekli fotoğraf) görüntülerinin oluşturulması konusunda uzman ekibiyle hizmet ve çözüm sunmaktadır. Bu bağlamda;

 • Bina cephe ölçümleri
 • Sokak silüeti taramaları
 • Arkeolojik alanların hassas ölçümü
 • CAD Çizimine hazır renkli ortoimage üretimi
 • Anıt eser ve sivil mimari eserlerin rölöve projeleri
 • Kale, sur, su kemeri gibi taş yapıların rölöve projelerinde hizmet verilmektedir.

Çalışmalarımız

Çıktılar proje ihtiyaçlarına göre şekillenebilmektedir. Gerek 2D veya 3D olarak sonuçlar alınabilmekte ya da nokta bulutu sağlanabilmektedir. Örneğin DWG, DXF veya 3D model (AutoCAD, 3DStudio veya Sketchup)